Factor D

Factor D is een kwartaalblad voor het economieonderwijs en zijn didactiek dat werd uitgebracht tot en met 2022. Het tijdschrift werd uitgegeven in opdracht van de Stichting Ontwikkeling EconomieOnderwijs ten behoeve van docenten die lesgeven in economische vakken, aankomende docenten en andere geïnteresseerden.