Factor D

Factor D is een kwartaalblad voor het economieonderwijs en zijn didactiek. Het tijdschrift wordt uitgegeven in opdracht van de Stichting Ontwikkeling EconomieOnderwijs ten behoeve van docenten die lesgeven in economische vakken, aankomende docenten en andere geïnteresseerden.

Een abonnement op Factor D kost € 27,50 per jaar. Studenten aan lerarenopleidingen betalen € 17,50 per jaar.